Stockholms Vent Install AB © 2022

Stockholms Vent Install AB är ett ventilationsföretag med lång erfarenhet inom ventilation

Vi erbjuder tjänster inom ventilation — allt från planering, montering, installation och service

Har din fastighet, lokal eller ditt hem fått åtgärdspunkter i en OVK-besiktning? Känns luften inte bra i ditt hem eller behövs det en ny spiskåpa eller fläkt?

Vi åtgärdar fel och brister vid t.ex. ombyggnad eller OVK samt nyinstallationer.

Vi erbjuder tjänster inom

  • Ventilationsprojektering
  • Konsultation
  • Ventilationsritningar
  • Ventilationsinstallation
  • Ventilationsmontage
  • Injustering
  • Ventilationsservice